MILJØVENLIG BETON

Beton er et materiale, som har en stærk miljøvenlig balance. Der er flere årsager til dette – dels kræver beton generelt ikke meget energi at producere. Derudover produceres DUCOs afløbsrender i Tyskland, hvilket minimerer den belastning transporten af materialer samt flytningen af det endelige produkt ellers kunne have påført miljøet. Derudover kan gammel beton genanvendes til ny beton. Dette sænker miljøbelastningen og hæver bæredygtigheden.

Kantstensafvanding i Nyborg

I starten af 2018 fik Kystvej i Nyborg anlagt to HUGO Kantstensriste til at afhjælpe afvandingshåndteringen. I efterårsvejr, når specielt blade begynder at dække rendestensristenes indløb på vejene, vil kantstensristen ikke på samme måde som de vandrette rendestensriste blive blokeret, da indløbet er lodret.

Læs mere om vores HUGO Kantstensrist på dette link:
http://duco.dk/produkt/kantstensrist/

NYHED: HYDROblock med fodgængervenlige riste

HYDROblock-serien er et system af afløbsrender som er støbt af ét stykke støbejern. Dette skaber en ekstremt stærk afløbsrende med en belastningsklasse på F900 (90 tons), som kan bruges til afvanding på tværs af vejbanen.

Vi har udvidet vores HYDROblock-serie, så systemet også produceres med smallere risteåbninger. De smallere risteåbninger gør systemet velegnet til områder, hvor bløde trafikanter bevæger sig. HYDROblockens unikke egenskaber kan derfor nu med fordel bruges til afvandingstekniske løsninger i f.eks. byområder.

I kan læse mere om vores nye HYDROblock-serie på følgende link:

http://duco.dk/…/hydroblock-300-m-lamelrist-i-stoebejern-k…/

08/11-2018

100 ÅRS REGN

Afløbssystemer i Danmark bliver typisk dimensioneret til at kunne håndtere nedbør, der er så kraftig, at den statistisk set forekommer hvert 5. eller 10. år. Denne form for nedbør kaldes derfor ofte designregn, da afløbsrenderne designes til at kunne håndtere denne mængde nedbør.

På samme måde som designregn er 100 års regn en betegnelse for så ekstrem nedbør, at det statistisk set kun forekommer én gang hvert hundrede år. Indenfor afvandingshåndtering blev betegnelsen mere udbredt efter skybruddet i København 2. juli 2011 samt under den efterfølgende skybrudsikring i byen. Her sikrer bl.a. MAXI 300 klimarenderne København imod fremtidige skybrud der er så kraftige, at de bliver betegnet som 100 års regn.

05/11-2018

Skybrudsikring ved Nationalbanken

Havnegade er centralt placeret i København og strækker sig fra Holmens Kirke til Nyhavn. Gaden er kendt for bl.a. at huse Nationalbankens hovedsæde samt flere hoteller og caféer.

I forbindelse med skybrud er Havnegade flere gange blevet udsat for oversvømmelse. For at hindre fremtidige oversvømmelser under ekstremt vejr, har strækningen fået anlagt længere etaper med MAXI 300 klimarender.

Specielt nedgangen til parkeringskælderen ved Nationalbanken er blevet skybrudsikret med adskillelige meter MAXI 300 klimarender. Dette er for at hindre, at specielt Nationalbankens kælder ved store skybrud bliver oversvømmet.

Vandet ledes væk fra gadeplan og gennem store udløb direkte ud i havnen.

Læs mere om hvordan København er blevet skybrudssikret på følgende link:
https://uploads.knightlab.com/…/skybrudslosninge…/index.html

 

NYHED: HUGO fast/skrå med skørt til opkørsel

Vi har udvidet vores produktserie indenfor riste til opkørsel, så serien nu også kan leveres med skørt. Skørtet passer til Ø315 opføringsrør og har en højde på 140 mm. Risten kan klare belastninger op til 40 tons (D400). Produktet er fremstillet i stål og er sortlakeret.

Følg dette link for at downloade datablad:

http://duco.dk/produkt/hugo-fastskraa-m-skoert-til-opkoersel-m-40-tons-rist/1.pdf

11-10-2018

MAXI 300 klimarender på Højbro Plads

I det centrale København blev området mellem Højbro Plads, Ved Stranden og Holmens Kanal under skybruddet i 2011 ekstremt hårdt ramt. I området ligger restaurationer og butikker under gadeplan, som grundet sin lave placering er ekstra udsatte ved skybrud.  Derudover huser området bl.a. også Beskæftigelsesministeriet.

Udløb til havnen

Området er blevet skybrudssikret med MAXI 300 klimarender – men specielt Højbro Plads har, grundet sin relativt lavtliggende placering, fået anlagt adskillelige meter klimarender. MAXI 300 klimarenderne er forbundet til eksisterende underliggende skybrudsledninger, som leder regnmængderne ud i havnen.

I kan læse mere om MAXI 300 afløbsrenderne på dette link: http://duco.dk/produkt-kategori/aflobsrender/maxi300/

Klimasikring af Kvæsthusgade

Navnet ’Kvæsthusgade’ kommer fra 1680’erne, hvor der i området blev opført et såkaldt kvæsthus, hvilket var datidens udtryk for et hospital. Kvæsthuset blev siden flyttet til Christianshavn, og bygningen blev omdannet til pakhus.  I dag huser gaden bl.a. Din Sundshedsfaglige A-kasse og Skuespilhuset og ligger i forbindelse af Sankt Annæ Plads.

Som et led i klimasikringen af området, er MAXI 300 afløbsrender på gadeplan anlagt langs fortovet. Under gaden er klimarenderne forbundet til skybrudsledningerne som blev anlagt ifm. ombygningen af Sankt Annæ Plads. Skybrudsledningerne leder regnvandet ud i havnen og sikrer dermed området imod fremtidige skybrud.

I kan læse mere om skybrudsprojektet på dette link: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/c5395ba2e09ac9f4acc2fd946fbe8f78/skybrudslosninger-i-hovedstadsomradet/index.html

03/10-2018

NYHED: DUCO60 er nu lagervare

DUCO60 er fremstillet i støbejern og er en brøndafdækning som passer til Ø600 opføringsrør. Form og materiale på karm og dæksel gør, at den kan klare belastningsklasse B125 (12,5 tons). DUCO60 har en karmhøjde på 60 mm og passer derfor til højden på de fleste belægningssten. Dette gør DUCO60 perfekt til områder, hvor brønden er afgrænset af belægningssten – som f.eks. private indkørsler eller terrasser.

DUCO60 er nu lagervare og kan afsendes fra mandag d. 01/10-18.

I kan læse mere om DUCO60 og downloade vores nye datablad på følgende link:
http://duco.dk/produkt/222032612/

27/09-2018

Personaleændring

Vi må desværre meddele at Rasmus Pedersen stopper i stillingen som Salgschef hos DUCO pr. 30/9-2018, da Rasmus har valgt at søge nye udfordringer. Rasmus har været en særdeles vellidt kollega, som i hverdagen bidrog med godt humør og positiv indstilling. Vi har i DUCO været glade for at have Rasmus som kollega og ønsker ham alt godt i fremtiden.

Alle henvendelser vedr. kundebesøg, tilbud eller andre henvendelser bedes rettet til følgende:

DUCO ApS
Hovednummer: +45 6618 0894
Mail: duco@duco.dk

Ved eventuelle henvendelser vedr. personaleændringen, rettes henvendelse til Erik Duedal på +45 2811 2815 eller ed@duco.dk

26/09-2018