Normkrav til mærkning efter DS/EN124

EN124

Afsnit 9 i DS/EN 124:

Mærkning af dæksler, riste og karme iht DS/EN124:

a) EN124 (som et mærke af den Europæiske Standard)

b) Den relevante belastningsklasse (fx.D400) eller klasser for karmen hvorpå den kan bruges (fx. D400-E600)

c) Navnet og/eller indikationsmærket på producenten/produktionsstedet. Produktionsstedets indikationsmærke er ofte placeret på undersiden.

d) Mærket fra certifikationsorganet (3. parts kontrollen) 

Og kan være forsynet med:

e) Yderligere mærkning relateret til enheden eller til ejeren.

f) Produkt identifikation (navn og/eller katalognummeret)

De overstående nævnte mærkninger skal være tydelige og holdbare. De skal hvor det er muligt være synlige efter enheden er installeret.

Du kan downloade normkravet som PDF ved at klikke på ikonet herunder.