Hydraulisk beregning

Når en rende skal dimensioneres tages der blandt andet udgangspunkt i den dimensionsgivende regnintensitet for det pågældende område hvor renden skal sættes. Selv i Danmark kan der være regionale forskelle eller værdier der er bestemt af kommunen. Det er derfor vigtigt, at kende den rigtige intensitet inden man begynder at dimensionere renden.

Det er muligt selv at beregne den rigtige rendestørrelse udfra givne faktorer ved at downloade vores dimensioneringsprogram, men det er også muligt at få os til at lave en beregning.

Alt du skal gøre er; Hente programmet herunder, benytte online programmet eller give os en opringning på 66180894.

Hent program (Excel ark)

Regnintensiteten er et udtryk for hvor kraftigt et regnskyl kan være (dimensionsgivende regnintensitet er et udtryk for, hvor kraftigt det regner i en afgrænset periode). Angives i l/s/ha eller l/s/m.

Normalt regnes med regnskyl med en intensitet svarende til en varighed på 10 minutter.

Den dimensionsgivende regnintensitet kan f.eks. være:

  • 110 l/s/ha (n = 1/1)

  • 140 l/s/ha (n = 1/2)

  • 230 l/s/ha (n = 1/10)

Den stedlige myndighed kan frit vælge en anden værdi. I parentes er regnintensiteten udtrykt ved n, hvor n er den årlige sandsynlighed for, at der forekommer regnskyl med en intensitet, der er større end den dimensionsgivende.

Der er også mulighed for at benytte et online beregningsprogram fra vores producent af afløbsrender Hydrotec. Herunder finder du et link til deres beregningsprogram.

Beregningsprogram