hvis dæksel ikke låser i karmen

Hvis du oplever at dækslet ikke kan låse i karmen, så kan dette skyldes, at fjederlåsen er bøjet.

Dækslet fjernes fra karmen og vendes om.

Fjederlåsen er trykket for langt ned mod undersiden af dækslet.

Med et stort koben bøjes fjederlåsen opad og væk fra dækslet. Husk modvægt på modsatte side af dækslet.

Dækslet trykkes nu ned i karmen.

Dækslet låser nu fast til karmen. Hvis du stadig oplever problemer, gentages ovenstående på den anden side af dækslet. Hvis du stadig har problemer, er du velkommen til at kontakte DUCO.

Følg nedenstående link for at downloade denne vejledning som PDF:

Hvis dæksel ikke låser i karmen