KANTSTENSAFVANDING PÅ CHRISTIANSLUNDSVEJ I NYBORG

På Christianslundsvej i Nyborg er vejforløbet formet som en skål, hvilket får nedbørsmængderne til at samle sig i bunden af vejforløbet. Dette kan medføre lokale oversvømmelser – specielt hvis en rendestensrists vandrette indløb blokeres af f.eks. blade, grus, sand eller cigaretskoddet.

For at forebygge dette, er der anlagt en HUGO Kantstensrist, som fungerer som kantstensafvanding. Kantstensristen tilstopper ikke, da kantstensristen har et lodret indløb som ikke på samme måde som et vandret indløb blokeres. Dette fungerer som forebyggelse imod oversvømmelse og hjælper til skybrudssikringen af området.