Nyt rendekatalog 2022

DUCO’s afvandingskatalog – i daglig tale kaldet “rendekataloget” – er et samlet opslagsværk til branchen, som indeholder hele vores sortiment indenfor linjeafvanding – til både små og store anlægsprojekter.

Med den seneste nye udgave fra januar 2022, har vi opdateret indholdet og ændret designet til et
nyt og mere tidssvarende katalog. Kataloget på i alt 110 sider er sektionsopdelt og opbygget så det er nem og overskuelig at slå op i.

Kataloget indeholder flere typer afløbsrender – helstøbte, åbne og lukkede render – med forskellige afdækningsriste, til linjeafvanding indenfor alle belastningskategorier, fra 1,5 tons til 90 tons belastning (A15 til F900). Afløbsrenderne er ligeledes inddelt efter forskellige anvendelsesformål, komfort- og sikkerhedskrav, samt krav og ønsker til rendelayout

Kort sagt, alt du skal bruge indenfor linjeafvanding.

Du kan ganske gratis bestille kataloget hos DUCO. Det kan du gøre på en af følgende to måder:

Mail: duco@duco.dk
Telefon: 6618 0894