Du kan downloade vores indbygningsvejledning som PDF, ved at klikke på linket herunder:

Indbygningsvejledning

Indbygningsvejledning

Sådan lægges HYDROTEC render:

    1. Renderne omstøbes med jordfugtig beton (Se punkt 9).
    1. Renderne lægges altid fra udløbsstudsen eller fra sandfanget og mod vandets flyderetning.
    1. Lodret udløb fra renden: Ved MINI render, skal der bruges render med forborede afløbshul (Ø110mm). Alle TOP- og MAXI render har en rende med afløb og insitumuffe i rendebunden.
    1. Sæt hvert rendeelement lodret ned i falsen på det foregående, så betonen ikke trænger ind i samlingerne.
    1. Lægges en rendestreng sådan at vandet fra en elementsamling kan løbe i to retninger, skal de to modstående false skæres bort med en vinkelsliber eller skal der anvendes to endevægge (billede 1). Gøres dette ikke vil der komme en afstand mellem ristene.
    1. Hvis endevæggene limes fast til renden med en alm. bygningssilikone inden renden sættes på plads, vil det gøre slutmontagen af afløbsrør eller belægning meget nemmere.
    1. Sætning af den tilstødende belægning må påregnes. Vi anbefaler en konstant overhøjde på min. 5 mm af belægningen i forhold til overkant af risten, derved garanteres en funktionel og stabil afvanding.
    1. Ønskes et 100% tæt afvandingssystem, kan rendesamlingerne efterfuges med et alm. fugemateriale til beton.
    1. Indbygningseksempler vises på de næste sider i rendebrochuren.
    1. Ved yderlige spørgsmål/tvivl, kontakt DUCO.
R1

 1. Falsen skæres bort inden sætningen af renderne.

1

Indbygningseksempler

Mini 100 – Klasse A15 / B125

11

HYDROline – Klasse F900

HYDROline

TOP / MAXI – Klasse A 15 – C 250

Kopi 1

MAXI 100 / 150 / 200 / 300 – Klasse D400 / E600 / F900

MAXI 1

MAXI 100 / 150 / 200 / 300 – Klasse C250 / D400 / E600 / F900

MAXI2

HYDROblock 100 / 200 – Klasse F 900

hydroblock 2

Ved lægning af afvandingsrender bør følgende principielle retningslinier følges:

 • Indbygningsmetoden af afvandingsrender skal indrettes efter trafikbelastningen samt den belægning
  der lægges indtil renden (beton, asfalt, belægningssten).
 • Indbygningsmetoderne inddeles ifølge DIN 19580 efter belastningsklasserne A15-F900. Fra belastningsklasse
  C250 skal alle riste være fastlåste pga. trafiksikkerheden.
 • Fundamentet under renderne skal svare til trafikbelastningen omkring renden. Specielle lokale krav
  skal afstemmes med planlæggeren.
 • Horisontale kræfter fra trafikken skal kunne optages ved et tilpas bredt betonfundament. Presset fra
  termiske forhold skal kunne optages i dilatationsfugerne. Ved ekstreme vandrette kræfter på tværs
  af renden som ved ramper, jernbaneoverskæringer, indkørsler til industriområder eller på motorveje
  skal renden sikres op ad hele siden med en armeret kørebanebeton.
 • Lægges der belægningssten helt indtil renden skal de første 2 rækker sten være understøttet med en
  betonmørtel der forbinder belægningsstenene med betonfundamentet under renden.
 • Ved indstøbning af render i større betonflader skal der etableres dilatationsfuger, dels parallelt med
  renden í en afstand af 1,5-2,0 m og vinkelret på renden du for en elementsamling pr. max. 8-10 m.

Lægning 1

Ikoner