Opbygning af fast rendestenskarm med beton- eller plastkegle

280/315 mm PVC opføringsrør

Keglen sættes ned over opføringsrøret.

Cellegummiringen monteres i opføringsrøret.

Rendestenkarmen monteres.

Grus fyldes op omkring keglen og karmen.

Gruset stampes og rettes af. Belægningsstenene skæres til og lægges. Et plant og flot resultat.

Du kan downloade vores indbygningsvejledning som PDF, ved at klikke på ikonet herunder:

Opbygning af rendestenskarm