Forebyggelse imod oversvømmelser på Amaliegade

AMALIEGADE – FOREBYGGELSE IMOD OVERSVØMMELSER

Amaliegade strækker sig fra Skt. Annæ Plads over Amalienborg Slotsplads til Esplanaden, som ligger tæt ved Kastellet. Udover at føre til Amalienborg Slotsplads fra to sider, er Amaliegade også kendt for at huse flere ambassader samt Energistyrelsen.

Amaliegade blev hårdt ramt under skybruddet d. 2. juli 2011. Skybruddet var denne dag så intenst, at flere kældre og lavtliggende lejligheder i København stod under vand. Amaliegade var et af de områder, som blev hårdt ramt, hvor bl.a. ambassader og virksomheder blev beskadiget.

Efter skybruddet har området været igennem en gennemgribende modernisering af sit afløbsnet, hvor Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har anlagt MAXI 300 afløbsrender. MAXI 300 afløbsrenderne leder nu regnmasserne ud i havnen via underjordiske skybrudsledninger. Dette sikrer området imod fremtidige skybrud.

I kan læse mere om HOFOR’s projekter, hvor DUCO har været leverandør af bl.a. klimarender, på følgende link: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/c5395ba2e09ac9f4acc2fd946fbe8f78/skybrudslosninger-i-hovedstadsomradet/index.html