Hydraulisk beregning

Når en rende skal dimensioneres tages der blandt andet udgangspunkt i den dimensionsgivende regnintensitet for det pågældende område hvor renden skal sættes. Selv i Danmark kan der være regionale forskelle eller værdier der er bestemt af kommunen. Det er derfor vigtigt, at kende den rigtige intensitet inden man begynder at dimensionere renden.

Det er muligt selv at beregne den rigtige rendestørrelse udfra givne faktorer ved at downloade vores dimensioneringsprogram, men det er også muligt at få os til at lave en beregning.

Alt du skal gøre er; Hente programmet herunder, benytte online programmet eller give os en opringning på 66180894.

Download vores beregner i Excel her.

Regnintensiteten er et udtryk for hvor kraftigt et regnskyl kan være (dimensionsgivende regnintensitet er et udtryk for, hvor kraftigt det regner i en afgrænset periode). Angives i l/s/ha eller l/s/m.

Normalt regnes med regnskyl med en intensitet svarende til en varighed på 10 minutter.

Den dimensionsgivende regnintensitet kan f.eks. være:

  • 110 l/s/ha (n = 1/1)

  • 140 l/s/ha (n = 1/2)

  • 230 l/s/ha (n = 1/10)

Den stedlige myndighed kan frit vælge en anden værdi. I parentes er regnintensiteten udtrykt ved n, hvor n er den årlige sandsynlighed for, at der forekommer regnskyl med en intensitet, der er større end den dimensionsgivende.

Der er også mulighed for at benytte et online beregningsprogram fra vores producent af afløbsrender Hydrotec. Herunder finder du et link til deres beregningsprogram.

Tilløbsbredde

Afløbsmængde / Vandspejlslinje / Faldsopbygning

Formen på rendeelementet med eller uden fald har ikke effekt på afvandingsmængden af rendestrengen. Vandstanden forbliver konstant. Afløbsmængden bestemmes kun af den indre rendediameter ved slutningen af rendestrengen. Faldet har altså ingen påvirkning på afvandingsmængden.

Afløbskapaiteten ’Q’ for grundledningen

Udregning af den maksimale rendestrengslængde

Eksempel:
Målet er at bestemme den maksimale længde (L) af en rendestreng. Tilløbsbredden (E) er 30 meter. Regnmængden sættes til 150.

Løsning efter tabel 1:

Tilløbsmængde er qr = 0,45

I diagrammet kan det aflæses, at den maksimale længde for MAXI 100 med højde 260 mm er L = 20 meter for den angivne tilløbsmængde (qr = 0,45). Hvis længden på MAXI 100 rendestrengen med den pågældende højde overstiger 20 meter, kan rendestrengen ikke aflede det indløbne vand. I tilfælde som dette, skal en dybere eller bredere rende anvendes. F.eks. HYDROblock 150 eller MAXI 200, som ville have følgende længder: L = 27 meter for HYDROblock 150 og L = 44 meter for MAXI 200.

Download ovenstående som PDF