Indbygningsvejledning for brødgods

Ved lægning af diverse karme bør følgende vejledninger følges.

Du kan download indbygningsvejledningen som PDF her.

Flydende karme

Ved lægning af flydende karme bør følgende principielle retningslinier følges:

Bemærk

Der må IKKE ske overkørsel på karme, der endnu ikke er indbygget i asfalt.

Vejmaterialet omkring brønden / opføringsrøret komprimeres godt.

Karmen med rist/dæksel placeres i beton topringen eller opførings- røret og lægges løst i vejmaterialet.

Rendestenskarm samt rist/dæksel, tildækkes af en plade.

Asfalt udlægning: Vejmaterialet under karmen fjernes ned til topring/opføingsrøret. Oversiden af karm og dæksel smøres med miljødiesel. Brøndens placering markeres i vejsiden.

Asfalten udlægges i den dimensionerede tykkelse.

Asfaltlæggeren har passeret stedet med rendestenskarmen.

Asfalten fjernes helt fra dæksel/rist og karm.

Karmen løftes op, så der kan komme asfalt ind under fkarmen. Asfalten pakkes godt ind under hele flangen.

Det er meget vigtigt, at være omhyggelig så hele hulrummet under flangen er pakket med asfalt

Karmen tromles ned i niveau. Anlægsfladen og åbningshuller rengøres før brønden forlades.

Ved udlægning af nyt slidlag

Der skæres i den eksisterende asfalt omkring karmen. Asfalten løsnes så karmen ligger løst. Karmens flanger og skørt rengøres og alt løst asfalt fjernes. Miljødiesel smøres på oversiden af karm og dæksel. Brønden markeres i vejkanten og der følges samme fremgangsmåde som ovenfor anført i de foregående afsnit.

Karmen placeret i kegle, korrekt flydende i asfalt.

Karmen placeret i opføringsrør, korrekt flydende i asfalt.

Du kan download indbygningsvejledningen som PDF her.