Specialanvendelser

System MAXI F1 – Sikkerhedsrenden

Linieafvandingssystemet til anvendelse ved ekstreme krav af sikkerhed. Optagelse af maximale suge og bremse kræfter i kombination med tilstrækkelig brandbestandighed er kravene til indbygningsdele i stærk trafikerede vejnet. Langsgående lameller, forhindrer vandet i at løbe over. Speciel låsesystem med en bolt af rustfrit stål.

 • Servicevenlig.Kun 2 bolte i stedet for 4 pr. rist.
 • Bolte placeret i midten af risten i stedet for i kanten.
 • Gennemgående gevind som er selvrensende.

Pga. materiale – og konstruktions fordelene kunne de store sikkerheds krav som eksempelvis F1 banerne i både Shanghai og i Istanbul stillede, overholdes. Derfor blev valget MAXI F1 renden.

Istanbul

Shanghai

F1 – banen i Shanghai

MAXI F1 100 / 150 / 200 / 300, EN 1433, DIN V 19580

Længde: 1000 mm
Indvendige mål: 100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm
Byggehøjde: Valgfrit

Klasse: D400 – F900
Indløbsareal: 512 cm2 / 736 cm2 / 970 cm2 / 1120 cm2
Udførsel: Rende med fald efter DIN

Rendeelementet er af fiberforstærket beton C35/45 og kan tåle frost og strøsalt.
Renden har en fast forankret kantbeskyttelse af duktilt støbejern.

 • 8 sikringspunkter og 4 special bolte pr. meter.
 • 2 riste af duktilt støbejern med langsgående lameller, der forhindrer vandet i at løbe over.
 • Trafiksikker, special bolte til sikring af ristene.
 • CE godkendt.
 • Nøjagtig fer- og notsystem.
 • Udsparing i rendebunden i hvert rendelement til Ø110 / Ø160

Sporafvanding system MAXI 150

Til sporbredde 143,5 cm og 100 cm

Ved sporbredde 143,50 cm = 2 stk. 500 mm-elementer MAXI-150 kl. D 400-E600
(ved sporbredde 100,00 cm = kun 1 stk. 500 mm-element MAXI -150 kl. D 400-E600

Sandfang TOP 100 / MAXI 100 / 150 / 200 / 300 / 400

Disse sandfang, der er specielt udviklet til linie- og punktafvanding, egner sig især ved
tilslutning til dybere liggende rør.

 • integreret sandfang
 • boltfrit låsesystem
 • udsparing til udløb Ø110 / Ø160
 • belastningsklasse A 15 til F 900
 • forskellige afdækningsvarianter fra galvaniserede spalte- og maskeriste til støbejernsriste.
 • let at håndtere, da den er todelt.

Drænrendesystem MAXI 100 / 150 / 200

Forsatsrammesystem MAXI 150

Til efterfølgende montering af et ekstra slidlag. Løsningen til 2-fase-indbygning

Kabelrendesystem MAXI 150

 • belastningsklasse C250 – F900
 • indvendig liggende kabelbakke
 • patenteret boltfrit fastgørelsessystem til afdækningsristene
 • fast forankret kantebeskyttelse af duktilt støbejern
 • rendeelementer af fiberforstærket beton C35/45

Du kan downloade specialanvendelser som PDF, ved at klikke på ikonet herunder: