Renovering med MINI-afløbsrender

MINI GALA er et enkelt og solidt modulopbygget rendesystem i topkvalitet til effektiv linieafvanding.
Systemet anbefales både til kvalitetsbevidste ”gør-det-selv”-folk og til professionelle have- og landskabsfolk.

Afsnit 9 i DS/EN 124-2:

Mærkning af dæksler, riste og karme iht. DS/EN124-2:

a) EN124-2 (som et mærke af den Europæiske Standard)

b) Den relevante belastningsklasse (f.eks.D400) eller klasser for karmen hvorpå den kan bruges (f.eks. D400-E600)

c) Navnet og/eller indikationsmærket på producenten/produktionslokationen. Produktionsstedets indikationsmærke er ofte placeret på undersiden af afdækningen.

d) Mærket fra certifikationsorganet (3. parts kontrollen)

e) Yderligere mærkning relateret til navnet på produktet.

f) Produkt identifikation (typisk varenummer)

De overstående nævnte mærkninger skal være tydelige og holdbare. De skal hvor det er muligt være synlige efter enheden er installeret.

Du kan downloade databladet her.