MAXI 300 klimarender på Højbro Plads

I det centrale København blev området mellem Højbro Plads, Ved Stranden og Holmens Kanal under skybruddet i 2011 ekstremt hårdt ramt. I området ligger restaurationer og butikker under gadeplan, som grundet sin lave placering er ekstra udsatte ved skybrud.  Derudover huser området bl.a. også Beskæftigelsesministeriet.

Udløb til havnen

Området er blevet skybrudssikret med MAXI 300 klimarender – men specielt Højbro Plads har, grundet sin relativt lavtliggende placering, fået anlagt adskillelige meter klimarender. MAXI 300 klimarenderne er forbundet til eksisterende underliggende skybrudsledninger, som leder regnmængderne ud i havnen.

I kan læse mere om MAXI 300 afløbsrenderne på dette link: https://duco.dk/vare-kategori/aflobsrender/maxi-300/