Skybrudsikring ved Nationalbanken

Havnegade er centralt placeret i København og strækker sig fra Holmens Kirke til Nyhavn. Gaden er kendt for bl.a. at huse Nationalbankens hovedsæde samt flere hoteller og caféer.

I forbindelse med skybrud er Havnegade flere gange blevet udsat for oversvømmelse. For at hindre fremtidige oversvømmelser under ekstremt vejr, har strækningen fået anlagt længere etaper med MAXI 300 klimarender.

Specielt nedgangen til parkeringskælderen ved Nationalbanken er blevet skybrudsikret med adskillelige meter MAXI 300 klimarender. Dette er for at hindre, at specielt Nationalbankens kælder ved store skybrud bliver oversvømmet.

Vandet ledes væk fra gadeplan og gennem store udløb direkte ud i havnen.

Læs mere om hvordan København er blevet skybrudssikret på følgende link:
https://uploads.knightlab.com/…/skybrudslosninge…/index.html