Skybrudssikring til Esplanaden

Esplanaden er et område i indre by i København, som ligger tæt på det indre havneanlæg. Området omkring Esplanaden er bl.a. kendt for Gefionspringvandet og den korte afstand til Kastellet.

Området omkring Esplanaden har været plaget af oversvømmelser, herunder specielt området mellem Grønningen og Amaliegade. Dette område blev hårdt ramt i forbindelse med et større skybrud d. 2. juli 2011. Her blev bl.a. flere kældre i ejendommene langs Esplanaden ramt af vandskader, da den kraftige regnmængde ikke kunne ledes væk med det eksisterende kloaknet.

Siden 2012 har Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) anlagt DUCO’s MAXI 300 afløbsrende på strækningen. MAXI 300 afløbsrenden er ideel til at aflede større vandmængder, da afløbsrendens rist er 30 cm bred, og rendeelementet har en stor byggehøjde. Ristens store bredde sikrer et stort indløbsareal, mens afløbsrendens store byggehøjde giver mulighed for midlertidig oplagring af regnvand. Dette modvirker at afløbsrenden oversvømmes.

MAXI 300 afløbsrenderne er forbundet med to eksisterende tunneller, der kan føre regnvandet ud ved Nordre Toldbod.

I kan læse mere om HOFOR’s projekter, hvor DUCO har været leverandør af bl.a. klimarender, på følgende link: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/c5395ba2e09ac9f4acc2fd946fbe8f78/skybrudslosninger-i-hovedstadsomradet/index.html