Skybrudshåndtering

DUCO har stor erfaring med håndtering af skybrud. Her på siden kan du læse mere om de projekter, hvor vi har været samarbejdspartner omkring udvikling og levering af afløbsrender – eller skrybrudsrender som vores afløbsrender efterhånden er ved at være kendt under.

I hovedstadsområdet har vi leveret skybrudsløsninger til bl.a. Esplanaden, Amaliegade, Larsens Plads, Skt. Annæ Plads, Nyboder, Kvæsthusgade, Højbro Plads, Ved Stranden, Fortunstræde, Havnegade, Holmens Kirke, Nørregade/Rådhusstræde & Ny Kongensgade. Områderne har på hver deres måde været udsat for ekstrem nedbør, og er sikret imod fremtidens regnmængder bl.a. med DUCOs afløbsrender.

Ved at trykke på dette link kan du gennem et interaktivt kort lavet af HOFOR læse mere om deres håndtering af skybrud i hovedstadsområdet.

Hvis du skal bruge udskrivningstekster, så kan du finde dem under fanebladet ”Afløbsrender” => ”Beskrivelser”. Der ligger også et link nederst på denne side.

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte DUCO på følgende måder:

Mail: duco@duco.dk
Telefon: +45 6618 0894.

Skybrudssikring i København

Skybrudssikring til Esplanaden

Esplanaden er et område i indre by i København, som ligger tæt på det indre havneanlæg. Området omkring Esplanaden er bl.a. kendt for Gefionspringvandet og den korte afstand til Kastellet. Området omkring Esplanaden har været plaget af oversvømmelser, herunder specielt området mellem Grønningen og Amaliegade. Ved at trykke på billedet til højre kan du læse mere om hvordan DUCOs klimarender hjælper med til at løse denne udfordring. 

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

Forebyggelse imod oversvømmelser på Amaliegade

Amaliegade blev hårdt ramt under skybruddet d. 2. juli 2011. Skybruddet var denne dag så intenst, at flere kældre og lavtliggende lejligheder i København stod under vand. Amaliegade var et af de områder, som blev hårdt ramt, hvor bl.a. ambassader og virksomheder blev beskadiget. Tryk på billedet til højre for at læse mere om projektet.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

Omlægningen af Sankt Annæ Plads

I et skybrudsmæssigt perspektiv, er det specielle ved Sankt Annæ Plads, at området er omkranset af store bygningskomplekser og derudover også er lavtliggende. Dette skaber et ekstra pres på området i situationer hvor regnmængden er meget intensiv, da regnvandet føres ned i området fra de omkringliggende gader.

Tryk på billedet til højre for at læse mere om hvordan DUCOs klimarender medvirkede til at skybrudssikre området.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

Skybrudssikring af Nyboder

Nyboder ligger centralt mellem Øster Voldgade og Store Kongensgade. Området er let genkendeligt med sine karakteristiske gule bygninger. Boligerne i Nyboder kan på et historisk plan dateres tilbage til 1756, hvor området gennemgik en løbende modernisering. Boligerne i området er i dag fredet og har derfor en bevaringsmæssig historisk værdi, som skal sikres mod fremtidige skybrud.

Ved at trykke på billedet til højre kan du læse mere om hvordan DUCOs klimarender hjælper med til at løse udfordringen i Nyboder.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

Klimasikring af Kvæsthusgade

Navnet ’Kvæsthusgade’ kommer fra 1680’erne, hvor der i området blev opført et såkaldt kvæsthus, hvilket var datidens udtryk for et hospital. Kvæsthuset blev siden flyttet til Christianshavn, og bygningen blev omdannet til pakhus.  I dag huser gaden bl.a. Din Sundshedsfaglige A-kasse og Skuespilhuset og ligger i forbindelse af Sankt Annæ Plads.

Som et led i klimasikringen af området, er MAXI 300 afløbsrender på gadeplan anlagt langs fortovet.

Tryk på billedet til højre for at læse mere om projektet.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

MAXI 300 klimarender på Højbro Plads

I det centrale København blev området mellem Højbro Plads, Ved Stranden og Holmens Kanal under skybruddet i 2011 ekstremt hårdt ramt. I området ligger restaurationer og butikker under gadeplan, som grundet sin lave placering er ekstra udsatte ved skybrud.

Ved at trykke på billedet til højre kan du læse mere og se flere billeder fra projektet.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

Skybrudsikring ved Nationalbanken

Havnegade er centralt placeret i København og strækker sig fra Holmens Kirke til Nyhavn. Gaden er kendt for bl.a. at huse Nationalbankens hovedsæde samt flere hoteller og caféer.

I forbindelse med skybrud er Havnegade flere gange blevet udsat for oversvømmelse. For at hindre fremtidige oversvømmelser under ekstremt vejr, har strækningen fået anlagt længere etaper med MAXI 300 klimarender.

Tryk på billedet til højre for at se flere billeder og læse mere omkring projektet.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

SKYBRUDSSIKRING AF HOLMENS KIRKE

Holmens Kirke er beliggende overfor Christiansborg og er især kendetegnet ved at have vand som nærmeste nabo – faktisk som den eneste kirke i Danmark. Kirken er gentagende gange blevet påvirket af oversvømmelser som kraftige skybrud kan forårsage.

Ved at trykke på billedet til højre kan du læse mere om projektet og se flere billeder.

Klik på billedet for at læse mere og se flere billeder fra projektet.

FORTUNSTRÆDE

Klik på billedet for at se flere billeder fra projektet.

LARSENS PLADS

Klik på billedet for at se flere billeder fra projektet.

NØRREGADE-RÅDHUSSTRÆDE

Nørregade-Rådhusstræde er et område i Indre København, som starter ved Nørreport Station, krydser Strøget og slutter hvor Rådhusstræde stopper ved Frederiksholms Kanal.
Ved kraftigt nedbør har regnvandet tidligere oversvømmet gaderne. Nedbørsmængderne som opsamles i Nørregade-Rådhusstræde transporteres sammen med nedbør fra Nørreport og omkringliggende områder til Frederiksholms Kanal. MAXI 300 skybrudsrenderne hjælper til at sikre området imod fremtidige skybrud og bidrager derfor til at klimatilpasse området.

Klik på billedet for at se flere billeder fra projektet.

Ny Kongensgade

Klik på billedet for at se flere billedet fra projektet.

Udskrivningstekster

Udskrivningstekster kan findes på dette link.